Vahvuutemme

  • Hajautettu ja yhdistetty energiantuotanto
  • Energiatalous
  • Tulipesäkemia
  • Jätteiden energiakäyttö, sivuvirtojen hyödyntäminen ja erikoispolttoaineet
  • Energiantuotannon ympäristövaatimukset

Tarkastelemme energian tuotantoa ja toimintavaihtoehtoja tavoitteenamme hyvä tekninen ja taloudellinen, ajantasaiset ympäristövaatimukset täyttävä toiminta.

Vahvuuksiamme tämän tavoitteen saavuttamisessa ovat:

  • Kokemus ja asiantuntemus
  • Vahva verkostoituminen
  • Luottamuksellisuus ja riippumattomuus

Seuraamme jatkuvasti uusiutuvan energiantuotannon ja energiatekniikoiden kehitystä ja olemme osaltamme tätä kehitystä toteuttamassa. Samoin seuraamme tiiviisti lämpöteknistä energiantuotantoa koskevia uusia ympäristövaatimuksia ja tarkastelemme niiden merkitystä energiantuotannolle yleisesti sekä laitostasolla.

Energia-alan kehitys on nopeaa ja monitahoista ja sen vuoksi hyvien ratkaisujen löytäminen edellyttää yhteistyötä. Olemme akviivisesti, mutta riippumattomasti yhteistyössä useiden alan johtavien toimijoiden ja tutkimuslaitosten sekä hankkeissamme tarvittavien kumppaniemme kanssa.