Suurten polttolaitosten BAT-päätelmät

Suuria polttolaitoksia koskevat BAT-päätelmät hyväksyttiin elokuussa 2017

Tästä käynnistyi ympäristölupien tarkistamistarpeen arviointi ja tarkistaminen