Sivutuotevirtojen hyödyntäminen ja biomassojen uudet käyttötavat

Kiinnostus sivutuotevirtojen hyödyntämiseen ja biomassojen uusiin käyttötapoihin energiantuotannossa kasvaa nopeasti.

 

Novox on vahvasti mukana tässä kehitystyössä.