Turvallisuus ja ennakoiva riskien hallinta

Teemme kokonaisturvallisuuteen liittyviä kehitysprojekteja kemian teollisuuteen, jätehuoltoon sekä rakennusteollisuuteen. Turvallisuusasiat liittyvät aina oleellisena osana myös suunnittelu- ja investointiprojekteihimme ja ovat osa investoinnin elinkaaren hallintaa. 
Ennakoivaan riskien hallintaan teemme ympäristösuojelulain vaatimustenmukaisuusarviointeja, BAT-tarkasteluja sekä ennaltavarautumissuunnitelmia. Palvelukonseptiimme kuuluvat myös perustilaselvitykset.
Tärkeänä osana turvallisuuden kehittämistä on myös erilaiset koulutukset. Räätälöimme kemikaali- ja turvallisuuskoulutuksia asiakkaan tarpeen mukaisesti.


Viimeisimmät referenssimme:

  • Tornion Voima Oy, Ennaltavarautumissuunnitelma 2018
  • Kanteleen Voima Ennaltavarautumissuunnitelma, riskin arvioinnit: ympäristö-, prosessi- ja työturvallisuus 2018
  • Vaskiluodon Voima Oy Perustilaselvitys 2018