Palvelut asiakkaillemme

Palvelemme asiakkaitamme energiantuotannon tekniikkaan, talouteen ja ympäristö- ja turvallisuuskysymyksiin liittyvissä asioissa.

Kemianteollisuuden asiakkaille tarjoamme erilaisia lämmön talteenottoon liittyviä palveluja, ympäristölupiin ja ympäristöturvallisuuteen sekä prosessiturvallisuuteen liittyvää asiantuntemusta.

 • Laitosten uudistamisessa ja kehittämisessä
 • Ympäristölupien hakemisessa ja muuttamisessa
 • Laitoshankkeiden valmistelussa ja toteuttamisessa
 • Turvallisuus ja turvallisuusjohtaminen

Palvelumme kattavat:

 • Teknisen suunnittelun
 • Olemassa olevien laitosten toimintaselvitykset ja arviot
 • Tuotantotaloudeliset laskelmat
 • Ympäristö- ja päästömittaukset
 • Polttoaine-, tuhka- ja sivutuoteanalyysit ja kehitystoiminnan mittaukset ja analyysit
 • Hanke- ja hankintavalmistelun
 • BAT ja BREF
 • Riskien hallinta koko projektien sekä laitosten elinkaaren ajan (HAZOP, POA, What- if, SIL, HAZSCAN, TVA)
 • Dominovaikutusten arvioinnit
 • Kokonaisturvallisuuden kehittäminen ja kouluttaminen (ympäristö-, prosessi- ja työ- sekä toimintaympäristön turvallisuus)