Palvelumme

 • Lämpöteknisen energiantuotannon asiantuntijapalvelut ja tuontoprosessien kehittäminen ja arviointi
 • Laitoshankkeiden suunnittelu ja investointien valmistelu
 • Ympäristölupahakemukset 
 • Mittaus- ja laboratoriopalvelut

Palvelemme asiakkaitamme lämpöteknisen energiantuotannon teknikkaan, talouteen ja ympäristökysymyksiin liittyvissä asioissa:

 • Uusien tuotantoprosessien kehittämisessä
 • Olemassa olevien prosessien ja laitosten uudistamisessa
 • Laitoshankkeiden valmistelussa
 • Investointien toteuttamisessa

Keskeisiä palvelujamme ovat:

 • Asiantuntijatehtävät ja kehitysprojektien ohjaus
 • Konseptitason suunnittelu ja teknisten kokoonpanojen määrittely
 • Tekninen esisuunnittelu
 • Toteutussuunnittelun ja laitostoimitusten kilpailuttaminen
 • Suunnittelun ohjaus ja valvonta
 • Toimitusten ja toteutuksen valvonta
 • Ympäristölupahakemukset ja energiantuotannon ympäristölainsäädännön vaikutuksien arviointi
 • Polttoaine- ja tuhka-analyysit sekä kattavat päästö- ja prosessimittaukset
 • Prosessimuutoksiin ja kehitystoimintaan liittyvät erikoismittaukset ja -analyysit

Olemme laite- ja teknologiatoimittajista riippumaton insinööritoimisto.

Mittauspalveluissa pääyhteistyökumppanimme on Ramboll ja laboratoriopalveluissa Eurofins.

Luottamuksellisten tehtävien hoitaminen on normaalia työtämme.