Ajankohtaista

1.8.2018

Palvelumme ovat monipuolistuneet. Nyt saat asiantuntevaa apua myös turvallisuuteen ja riskienhallintaan liittyen.

Ympäristölainsäädännön vaatimusten muuttuessa yhä enemmän ennakoivaan riskienhallintaan ja ennalta varautumiseen perustuvaksi, olemme lisänneet omaa asiantuntemustamme näillä alueilla ja pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä kokonaisvaltaisemmin.

Mikäli tarvitset luotettavaa asiatuntijaa seuraavissa asioissa ota yhteyttä, autamme mielellämme!

  • BAT päätelmien soveltaminen ja tekniikat, joilla vaatimukset voidaan saavuttaa
  • Ympäristöjärjestelmät (BAT 1 vaatimuksenmukaisuus)
  • Ympäristölupahakemukset
  • Ennaltavarautumissuunnitelmat (Ympäristönsuojelulaki 527/2014, 15 §)
  • Nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimusten täyttyminen (Valtioneuvoston asetus 858/2012)
  • Perustilaselvitykset
  • Riskienarvioinnit; ympäristöriskit, prosessiriskit, työturvallisuuden arvioinnit (POA, What-if, TVA, HAZOP, SIL)
  • Ympäristö- ja turvallisuusauditoinnit
  • Kokonaisturvallisuuden kehittäminen, turvallisuusjohtaminen
  • Projektiriskien hallinta

 

Edelleen olemme vahvasti mukana myös energia-alan kehityksessä ja uudistumisessa perinteisillä alueillamme lämpöteknisen energiantuotannon suunnittelussa, energiataloudessa, hankkeiden valmistelussa ja toteutuksessa. Myös kiertotalouteen, teollisen kokoluokan lämmön talteenottoon ja uusiin energiamuotoihin liittyvät projektit ovat arkipäiväämme.

 

Mietitään yhdessä mikä on teidän kannaltanne se paras ja tehokkain ratkaisu energia-alan muutoksessa.