Palvelumme
 • Lämpöteknisen energiantuotannon asiantuntijapalvelut ja tuontoprosessien kehittäminen ja arviointi
 • Laitoshankkeiden suunnittelu ja investointien valmistelu
 • Ympäristölupahakemukset 
 • Mittaus- ja laboratoriopalvelut

Vahvuutemme
 • Hajautettu ja yhdistetty energiantuotanto
 • Energiatalous
 • Tulipesäkemia
 • Jätteiden energiakäyttö, sivuvirtojen hyödyntäminen ja erikoispolttoaineet
 • Energiantuotannon ympäristövaatimukset

Tekniikat
 • Kerros- ja kiertoleijukattilat

 • Biopolttoaineiden käsittely ja kuivaus

 • Biopolttoaineiden jalostaminen

 • Kiertoleijukaasuttimet

 • Voimantuotannon höyry- ja kaukolämpöintegrointi