Tekniikat

  • Leijupetikattilat ja -kaasuttimet

  • Biopolttoaineiden käsittely ja kuivaus

  • Biopolttoaineiden jalostaminen

  • ORC-tekniikka

  • Voimantuotannon höyry- ja kaukolämpöintegrointi

Olemme erikoistuneet teollisen kokoluokan energiantuotannon tekniikoihin ja teollisuusprosessien ja energiantuotannon yhdistelmiin eri muodoissaan.

Lähtökohtanamme on toimia niin, että primäärienergian hyödyntäminen on mahdollisimman tehokasta ja taloudellista. Käytännössä tämä tarkoittaa pyrkimystä teknis-taloudellisen optimin saavuttamiseen sähkön, höyryn ja lämmön tuotannossa. Usein tähän liittyy myös lämmön talteenottoa teollisesta prosessista ja mahdollisesti tuotannon sivutuotteiden tai jätteiden hyödyntämistä polttoaineena. Termodynaamisesti tavoitteena on tuottaa, taloudelliset reunaehdot ja ympäristövaatimukset täyttäen maksimimäärä sähköä ja hyödyntää sen jälkeen loput polttoaineen tai energialähteen energiasisällöstä höyrynä ja kaukolämpönä.

Laiteteknisellä puolella uskallamme sanoa leijupetikattiloiden ja -kaasuttimien olevan meille perustekniikkaa, sillä olemme olleet pitkään mukana näiden kumpienkin kehittämisessä ja toteutusprojekteissa. Viime vuosina eritynen aihe on ollut uusien ympäristövaatimusten saavuttaminen olemassa olevilla kattiloilla ja laitosten sopeuttaminen nykyisiä energiamarkkinoita vastaavaan säätöajoon.

Biopolttoaineiden käyttötavoitteet ovat vieneet meidät mukaan useiden hiilikattiloiden biopolttoainemuutoksiin. Nämä kattavat kaasutuskaasun käyttöä hiilen rinnalla sekä hiilen osittaista korvaamista erilaisilla puusta ja biomassoista valmistetuilla pelleteillä ja biohiilituotteilla. 

Kiinteät biopolttoaineet ja niiden voimalaitoskäsittely ja varastointi on meille hyvin tuttua. Tämän alan uusi tekniikka on polttoaineen teollinen kuivaus matalaenergisellä lämmöllä, joka näin saadaan muuttumaan termodynaamisesti polttoaineen arvoiseksi. Kuivauksen taloudellinen optimi pitää kuitenkin aina laskea tapauskohtaisesti.

Uusien tekniikoiden kehittäminen ja käyttöönotto on meille mieluisaa ja olemme saaneet olla mukana monissa, usein luottamuksellisissa kehityshankkeissa.

Hajautetun, pienimuotoisen energiantuotannon alueella kiinnostuksemme kohde on edelleen ORC-tekniikka. Tämä tekniikka on saavuttanut viime vuosina teknisesti toimivan tason ja sillä on toteutettu maailmalla satoja 0,2 - 4 MW laitoksia.